SAIL your summer – Final Conference 2022

W dniach 16 – 18 grudnia 2022 w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez naszą antenę. Dotyczyła ona projektu SAIL your SUmmer – Sustainable Active and IncLusive Summer University (w skrócie SAIL), którego głównym celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat możliwości zrównoważonej i inkluzywnej wymiany miedzykulturowej oraz promowanie ich aktywnego uczestnictwa w swoich społecznościach.

3 składniki SAIL
1. Edukacja w zakresie zrównoważonej mobilności: ten komponent ma na celu organizacje młodzieżowe i młodych wolontariuszy do organizowania bardziej zrównoważonych wydarzeń;
2. Edukacja w zakresie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu: ten komponent ma na celu podniesienie świadomości organizacji młodzieżowych w zakresie zapewnienia młodzieży równych szans na udział w tego typu doświadczeniach związanych z mobilnością;
3. Aktywne rzecznictwo na poziomie lokalnym i regionalnym: ten element ma na celu wzmocnienie pozycji młodych ludzi, aby działali na poziomie lokalnym i regionalnym na rzecz bardziej zrównoważonych, integracyjnych i aktywnych wymian młodzieży w całej Europie.

W trakcie konferencji końcowej skupiliśmy się na:
1. Rozpowszechnianie wyników oraz zestawu narzędzi politycznych i rzeczniczych
2. Mentorowanie innych (młodzieżowych) organizacji pozarządowych w zakresie wdrażania zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu wymian młodzieży oraz aktywnego rzecznictwa na rzecz młodzieży na poziomie lokalnym i regionalnym
3. Zwrócenie się do osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki podczas konferencji końcowej i zaproszenie ich do wniesienia odpowiedniego wkładu w politykę podczas konferencji końcowej

Nasze wydarzenie moderowali specjaliści z AEGEE – Academy m. in Omnia Kharief, Jan Jankowski.

Organizatorzy wydarzenia:
– main organizer : Filip Brunclik
– main local organizer : Agnieszka Dorocińska
– co – organizers : Monika Grzegorczyk, Brygida Tucka.

SAIL był finansowany przez European Youth Foundation oraz Komisję Europejską, realizowany od stycznia 2021 do grudnia 2022 roku.

Conference toolkit :

file:///C:/Users/J%20D/Downloads/Toolkit.pdf

Zachęcamy do obserwowania naszych profili na Facebooku oraz Instagramie.