Wczoraj

Jest rok 1985, 16 kwietnia.

Grupa studentów organizuje w Paryżu konferencję „EGEE” (Etats Généraux des Etudiants de l’Europe). Przewodzi im jeden cel – możliwość wyrażania przez młodych mieszkańców Europy swoich poglądów i tym samym włączenie się w proces integracji europejskiej.

W następnym roku zostaje opracowana specjalna struktura organizacji, która nie zawiera szczebla krajowego. Niedługo potem powstają pierwsze oddziały lokalne w Paryżu, Leiden, Londynie, Madrycie, Milanie i Monachium.

Rok 1988 przynosi zmianę nazwy na AEGEE, a rok później organizacja rozszerza swe działanie na studentów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Dziś

AEGEE to jedna z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich w Europie.

Obecnie liczy około 13 000 członków, działających w ponad 200 miastach uniwersyteckich, w 40 krajach.
Misją organizacji pozostało działanie na rzecz zjednoczonej Europy, realizowane poprzez promocję aktywnego obywatelstwa wśród młodych ludzi, edukację nieformalną oraz wymiany kulturowe.

Dlatego AEGEE daje Ci dostęp do:

  • Krajowych i międzynarodowych konferencji
  • Szkoleń z zakresu public relations, project management i fundraising
  • Kursów językowych
  • Summer Universities
  • Wymian studenckich
  • Spotkań naszej lokalnej grupy

O nas lokalnie

Czyli dlaczego jesteśmy tacy fajni : )

Działamy od 1991 roku jako Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, będąc lokalnym oddziałem AEGEE-Europe. Na swoim koncie mamy organizację projektów o różnorodnej tematyce, o zasięgu lokalnym jak i europejskim, m.in. szkolenia, konferencje, wymiany, czy akcje charytatywne. Dzięki temu nasi członkowie zdobywają doświadczenie w dziedzinach takich jak PR, FR, HR i zarządzanie projektem.

Rozwój osobisty naszych członków oraz integracja w międzynarodowym środowisku to nasze główne cele. Realizujemy je w oparciu o współpracę, dzielenie się wiedzą i wykorzystanie potencjału młodych ludzi. Kierujemy się motto

„Share your passion with people ready for action”


łącząc w naszych działaniach zabawę, samorozwój i wkład w życie lokalnej społeczności.