Cel SMART, czyli jak mądrze określić to, co osiągniesz

Czytasz to bo…?

Może zabijasz nudę, czy szukasz konkretnych informacji, a może właśnie uciekasz od przykrych obowiązków? Nieistotne z jakiego powodu tu trafiłeś, bo prawidłowe określanie celów może przydać Ci się zawsze, nawet teraz. Można nieprawidłowo? Można i niestety zazwyczaj tak to robimy. Stawiamy sobie cele w nieprawidłowy sposób, co przekłada się na niemożność sprawdzenia skuteczności naszych działań i wiele zawodów.  

 

SMART, czyli mądry.

Wyznaczanie celów metodą S.M.A.R.T to żadna odkrywcza i prywatna metoda, to technika znana i stosowana w pedagogice czy marketingu i równie przydatna w życiu codziennym. Co oznacza ten „mądry” skrót? Określa jaki powinien być cel, tj.:

 

Simple -> Prosty

Measurable -> Mierzalny

Achievable -> Osiągalny/Ambitny

Relevant -> Istotny

Time based -> Określony w czasie

 

Każdy cel jaki sobie wyznaczasz powinien spełniać KAŻDE z podanych kryteriów. Nic skomplikowanego, trudniej robi się dopiero w praktyce, dlatego podaję parę typowych przykładów źle postawionych postanowień i przeformułowania ich w mądre cele.

tab2

Czego nie robić

  • Nie formułuj celu w bezokoliczniku.
  • Nie używaj „pustych” czasowników np. nauczę się, będę (jeżeli postanowisz sobie, że będziesz mądry, to jak to później sprawdzisz?)
  • Nie formułuj zbyt ogólnych, nie skonkretyzowanych celów.  
  • Nie planuj czegoś na czym Ci tak naprawdę nie zależy.

 

Co robić

S. Twój cel musi być prosty, konkretny, nie pozostawiaj miejsca na domysły. Jeżeli ktoś go przeczyta, to ma wiedzieć o co chodzi. Trzymanie się tej zasady pomaga, gdy ustalasz cele dla innych, np. twojego zespołu w pracy.

M. Cel to pierwszy krok do sukcesu. Stawiaj go więc tak, byś po swoich działaniach mógł sprawdzić czy osiągnąłeś to, co zamierzałeś. Ewaluacja powie Ci czy twój sposób był dobry, czy warto go powtórzyć, a może trzeba zmienić coś na przyszłość.

A. Wyznaczaj sobie realne, osiągalne cele. Mierz siły na zamiary i zdawaj sobie sprawę z możliwości jakie masz. Ciężko by było zrealizować cel, który zakłada latanie na krowie. Nie może być ani za łatwo, ani za trudno. Przy tym punkcie nie daj się jednak zwieść słabej wierze w siebie, warto dążyć nawet do najtrudniejszych celów, kiedy są istotne.

R. Cel musi być istotny, bo po co robić coś, co nie jest ważne. Chodzi o zasadność działania. Warto też oddzielać cele od środków, czyli dostrzegać istotę rzeczy.  Nie idę właśnie na siłownie, bo moim celem jest chodzenie na siłownie, tylko idę tam, bo moim celem jest zbudowanie sylwetki atlety.

T. Najważniejsze, by realizacja celu miała swój deadline. Termin daje nam motywacje i wskazuje punkt w którym powinno coś się zmienić w naszym życiu.

 

Teraz, jak już potrafisz stawiać sobie mądre cele, możesz przejść do planu działania, realizacji i na końcu do ewaluacji :) Przypomina pracę czy projekt, a to samo życie.

 

W tej całej naukowej teorii na pewno nie można zapomnieć, że chcieć to móc. Cele postawione w ten sposób mają nam ułatwić zadanie, nadać kierunek działaniom, jednak siła i determinacja leży w nas samych, dlatego warto uświadomić sobie na czym tak naprawdę nam zależy.